Dawut pygamber

  • Siziň üçin...

    Iňňäniň inçelişi

    Halk arasynda aýdylmagyna görä, Dawut pygamberiň şägirtleriniň biri iňňe ýasapdyr. Onuň ilkinji ýasan iňňesi keşde-nagyş gaýardan juda gödeňsi bolupdyr. Şol…

    ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com