Buzgaýmak

 • Slider

  Üzümli doňdurma

  Häzirki döwürde sosial ulgamlarda ýygy-ýygydan görýän iýmitlerimiziň biri-de üzümli doňdurmadyr. Eýsem, üzümli doňdurma nähili taýýarlanylýarka? Öýde doňdurma ýasamak biraz kyn…

  ...
 • Tagamlary taýýarlamak

  Tomsuň lezzeti — buzgaýmakly Milkshake

  Tomus aýlarynda sowujak birzatlar içesiňiz gelse, tomsuň lezzeti bolan buzgaýmakly milkshake-i hökman barlaň. Elbetde isleseňiz içine buz gaýmak goýup hem barlap bilersiňiz. …

  ...
 • Tagamlary taýýarlamak

  Buzgaýmagyň taryhy

  Buzgaýmagyň nirede we nädip öndürilip başlanandygy bilen gyzyklananyňda anyk jogap bolmasa-da, gyzykly maglumatlar diýseň köp. Ilkinji buzgaýmak takmynan, üç müň…

  ...
 • Habarlar

  Öýde buzgaýmak

  Salam mähribanlar. Bu gün öý şertlerinde buzgaýmagyň  taýýarlanyşyny öwreneliň. Belki käbiriňiz eýýäm, birnäçe gezek öý şertlerinde buzgaýmagy taýýarlan hem bolsaňyz,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com