buz

 • Sagdyn durmuş

  Buz derimiz üçin peýdalymy?

  Buzuň diňe bir içgilerimizi sowatman, eýsem, derimizdäki kynçylyklara garşy göreşmekde tebigy çözgütdügini bilýärsiňizmi? Buz derimize degen badyna, şok täsirini döredýär…

  ...
 • Siziň üçin...

  Üç günden gyş! Bulary bilýäňizmi?

  Gyş pasly kimler üçin iň ýakymly pasyl bolsa, kimler üçin ýylyň iň erbet möwsümi. Bu her kimiň garaýşyna bagly. Käbir…

  ...
 • Habarlar

  Öýde buzgaýmak

  Salam mähribanlar. Bu gün öý şertlerinde buzgaýmagyň  taýýarlanyşyny öwreneliň. Belki käbiriňiz eýýäm, birnäçe gezek öý şertlerinde buzgaýmagy taýýarlan hem bolsaňyz,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com