beyni

 • Psihologiýa

  Eşidýäris. Sebäbini bilýärismi?

  Beýnimiz barada köp eşidilýän, ýöne sebäbi bilinmeýän käbir gyzykly maglumatlar: Gujaklaşmak peýdaly. Öňler diňe ýakynlaň bilen gujaklaşmak peýdaly hasaplanýanam bolsa…

  ...
 • Slider

  Şu gün — Bütindünýä beýni güni

  Her ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä beýni güni bellenilýär. Bu baýram bütindünýä newrologiýa federasiýasy tarapyndan beýniniň saglygynyň ähmiýeti barada giň halkyň…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  Adam beýnisiniň temperaturasy

  Adam beýnisi bilen temperaturanyň gözlegleri dowam edýän döwründe, alymlar geň galdyryjy bir waka duş geldiler. Täze gözlegleriň netijesinde alymlar beýniniň…

  ...
 • Psihologiýa

  Ýatkeşligi ösdürmegiň 7 usuly

  Şekilleri, sesleri, maglumatlary, iň ownujak zatlary ýatda saklamak özboluşly ukypdyr. Ýaşyň geçmegi bilen, ýatkeşligiň ýuwaş-ýuwaşdan ýitip gitmegi tebigy hadysadyr. Muňa…

  ...
 • Siziň üçin...

  Adam beýnisiniň täsin ukyplaryny bilýäňizmi?

  Beýnide nerw impulslary sagatda, takmynan, 440 kilometr tizlikde ýerleşýän neýron boýunça hereket edýär. *** Uzak wagtlap uklamasak, adamyň beýnisiniň temperaturasy…

  ...
 • Psihologiýa

  2 = 98

  Beýni adam bedeniniň 2 göterimini eýeleýär, emma galan 98 göterimini dolandyrýar, şonuň ýaly hem bedene sorulýan kislorodyň 20 göterimini ýeke…

  ...
 • Psihologiýa

  Kitap okamagyň 9 peýdasy

  Pikirlenişi ösdürýär. Kitap okamak pikirlenişiňe oňaýly täsir edýär. Adam okan wagty maglumatdaky aýdyljak bolýan zada düşünjek bolup, köp pikirlenýär. Ýadawlygy…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com