bambuk

 • Siziň üçin...

  Pandalar näme üçin ak we gara reňkde?

  Süýdemdiriji haýwanlaryň aglabasynyň tüýleriniň reňkleri biri–birinden tapawutlydyr. Muňa garamazdan, pandalaryň aýratyn hem aýaklarynyň, elleriniň, gözüniň töwer­ekleriniň we gulaklarynyň garamtyl reňk­de…

  ...
 • Siziň üçin...

  Bambuk — bagtyň agajy

  Ajaýyp durmuşymyzyň gözelligine gözellik goşýan, şeýle hem her ynsana ruhy lezzet berýän tebigatymyzyň döreden ajaýyplyklarynyň biri-de al-elwan öwüsýän, biri-birinden owadan…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com