bagtly durmuş

 • Psihologiýa

  Oňatlyga 10 ädim

  Mahal-mahal gursagymyzda ýaşaýşymyzy has-da gowulyga tarap özgertmek islegleri köreýär. Munuň üçin meýilnamalar düzýäris, arzuwlar edýäris, öňümizde maksat goýup, öz-özümize birgiden…

  ...
 • Psihologiýa

  Bagtly bolmak üçin aýdylmaly däl 6 söz

  Ýadadym. Öýde ýa-da okuwda içiňiz gysýan bolsa, etmeli işiňiziň ýokdugyna şükür ediň. Etmek üçin işim ýok diýmäň. Içgysgynçlyk gyzykly bolmasa-da,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com