bag ekmek

 • Slider

  Güýzki ählihalk bag ekmek dabarasy

  5-nji noýabrda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň nobatdakysy bolan güýzki ählihalk bag ekmek dabarasyna badalga berler.  Ýurdumyzyň dürli…

  ...
 • Habarlar

  Ýazky bag ekmek dabarasy geçirildi

  Şu gün — 20-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň…

  ...
 • Habarlar

  Tebigat gözel — Watan gözel

  Ýurdumyzda saýaly we miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmek baradaky işler günsaýyn kämilleşýär. Bu bolsa ösümlikleriň görnüşleriniň artmagyna getirýär, daşky gurşawyň ekologiýa…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com