arassa

 • Slider

  Tebigat hem öýümiz

  Tebigatyň goralmagy, ekologik abadançylyk — durmuşyň durky, geljegiň binýady. Şonuň üçin ekologiýa meselesi tutuş dünýäde wajyp hasaplanýar. Bu babatda eziz…

  ...
 • Siziň üçin...

  Aýakgaplara nähili ideg etmeli we arassalamaly?

  Könelişen aýakgaplaryňyzy taşlamazdan ozal, maslahatlarymyza eýerip, täze görnüşine getirip bilersiňiz. Halaýan aýakgabyňyzy wagt we pul ýitirmän 10 minut wagtyňyzy sarp…

  ...
 • Sagdyn durmuş

  El telefonlary arassa bolsun!

  Smartfonlar, planşetler we öýjükli telefonlar ynsan durmuşynyň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Biz olary öýde-de, işde-de, hatda toý-märekelerde hem ýanymyzdan goýmaýarys.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com