altyn danesi

 • Žurnalistiň sahypasy

  Suw – zer…

  Suw – biziň dirilik çeşmämiz. Suw – ýaşaýşymyzyň gözbaşy. Suwsuz durmuş ýokdur. Alymlaryň aýtmagyna görä, suw adamyň sesini eşidip, keşbini…

  ...
 • Žurnalistiň sahypasy

  Suw akar — älem bakar

  Suw – teşne göwünleriň melhemi. «Balygyň diriligi suw bilen» diýip, ata-babalarymyz örän jaýdar belläp geçipdirler. Balyk derýadan näçe uzak düşse,…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com