8-nji mart

 • Slider

  Öýlerimiziň we dünýämiziň bezegi

  Türkmen halkynyň özboluşly aýratynlygy onuň zenan maşgala bolan hormatynda hem aýan bolýar. Zenan mertebesini, gadyr-gymmatyny hemişe belentde tutýan halkymyz asyrlaryň…

  ...
 • Habarlar

  Dünýäniň iň mähriban ynsanlaryna

  Baharyň ilkinji günlerinde gelin-gyzlaryň baýramynyň bellenilmegi tötänden däl. Tebigatyň täzeden janlanýan, ilkinji bahar gülleriniň gül açýan döwri owadan, mährem ýüzli…

  ...
 • Trend we gözellik

  Halkara zenanlar güni

  Şatlyk-şowhuna, bahar güllerine, mähirli arzuwlara beslenen Halkara zenanlar güni bagtyýarlyk döwründe, güneşli Diýarymyzda milli ýörelgelere laýyklykda uludan bellenilýär. Bahar paslynyň…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com