Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegi

Şygyr bäsleşigine: Sag boluň!

Bize päsgel berýänleriň barsyna,
Bilgeşleýin zelel edýänlere hem,
Niýetlermiz ýumrup, guma garsa-da,
Sag bol aýdýan görip betpällere men.

Eger bolmasa ol ynsanlar asla,
Kyn bordy ölçemek kömeklerini.
Uly orun tutýar ykbalymyzda,
Jepa berip, goýup köp derde bizi.

Ýitgiň nämedigin bilmese adam,
Öýkäň nämedigin bilmese kişi,
Bagty näme bilen ölçär ol ýa-da
Bagyşlap bilmegi ölçesin niçik?!

Niçik paýhaslansyn, neneňsi össün,
Bet pygylly päk adamlar bolmasa?!
Olaryň döreden böwedin, kössün
Ýeňip dörär pikir, Hudaý goldasa.

Müňläp pikir dörär ýagşy hem ýagty,
Gaýtalaýan ýene ýüz ýola muny:
Sag boluň, men size minnetdar gaty,
Ýeri, näderdik biz siz bolmasaňyz?!

Natalýa Drazdowa.
Terjime: Orazmyrat MYRADOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Bir syn

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu