Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Şu ýyl «waksina» sözi geçen ýyldakysyndan ýedi esse köp ulanylypdyr

Amerikan Merriam-Webster düşündirişli sözlüginiň (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) wersiýasy boýunça «waksina» sözi iňlis dilinde ulanylýan sözleriň içinde «Ýylyň sözi — 2021» diýen ada eýe boldy. Bu barada sorag-jogap neşiriniň saýtynda habar berilýär, diýip ТААС ýazýar.

Sorag-jogap neşiriniň awtorlary bu sözüň saýlanylyp alynmagyny gözlege ýüz tutmalar bilen girýänleriň sanynyň artandygy bilen düşündirýärler. 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda «waksina» sözüniň manysyny düşündirmegi haýyş edip ýüz tutanlaryň sany-da ýedi esse artypdyr.

TürkmenGazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com