Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Şu ýyl «waksina» sözi geçen ýyldakysyndan ýedi esse köp ulanylypdyr

03-12-2021 / 5007

Amerikan Merriam-Webster düşündirişli sözlüginiň (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) wersiýasy boýunça «waksina» sözi iňlis dilinde ulanylýan sözleriň içinde «Ýylyň sözi — 2021» diýen ada eýe boldy. Bu barada sorag-jogap neşiriniň saýtynda habar berilýär, diýip ТААС ýazýar.

Sorag-jogap neşiriniň awtorlary bu sözüň saýlanylyp alynmagyny gözlege ýüz tutmalar bilen girýänleriň sanynyň artandygy bilen düşündirýärler. 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda «waksina» sözüniň manysyny düşündirmegi haýyş edip ýüz tutanlaryň sany-da ýedi esse artypdyr.

TürkmenGazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com