Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Şu güne çenli 1 million 269 müň 838 tonna pagta ýygnaldy

30-11-2021 / 5018

Bu barada 29-njy noýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer öz hasabatynda beýan etdi.

Habar berlişi ýaly, pagta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnamak boýunça işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda şu güne çenli 1 million 269 müň 838 tonna pagta ýygnalyp, bellenilen meýilnama 101,59 göterim berjaý edildi. Şeýle hem ýurdumyzyň ähli sebitlerinde tabşyrylan pagta hasyly üçin daýhanlar bilen hasaplaşyk işleri geçirilýär.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com