Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Siz muny bilýärdiňizmi?

07-04-2021 / 5066

Merjen KADYROWA,

Lebap welaýat telewideniýesi.

 

 • Dűnyädäki iñ uly merjeniñ agramy 6 kg deñdir.

 

 • Meduzalaryň beýnisi we gan damarlary bolmaýar.

 

 • Ỳertudana garanda, limonda şekeri kӧp bolýar.

 

 • Ỳewropadaky iñ uly bina  Moskwada  ýerleşýär.

 

 • Adam bilen Žirafanyň boýun oñurgalygynyñ sany deñdir.

 

 • Hytaý dili dűnýӓde iñ bir tanymal dilleriñ biri bolup durýar.

 

 • Pişikler ӧmrüniñ kӧp bӧlegini ýatyp geçirýӓrler.

 

 • Adamyñ çep tarapdaky ӧýkenine garanda, sag tarap ӧykenine howa kӧp düşýӓr.

 

 • Ỳupiterde yzygiderli gӧwherli ýagyşlar ýagýar.

 

 • Gӧwher gaşlar ýanyp  bilýӓr.

 

 • Ỳewropada iñ uly kӧl Ladojskiy kӧlüdir.

 

 • Dünýӓde iñ kӧp gürlenýӓn dil, hytaý dili hasaplanýar. Ikinji

ýerde ispan dili. Ǘçünji ýerde iñlis dilidir.

 

 • Ak läheňiň yüreginiñ  ӧlçegi  bir  maşynyñ  ӧlçegine  deñdir.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com