Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Şireli suw içmegiň kadalary

Adamlaryň aglaba bölegi gök önüm we miwe şireleriniň käbir kesellerde däri-dermanyň ornuny tutup biljekdigine ynanýarlar. Ýöne bu pikir bilermenler tarapyndan ýalňyş hasaplanýar. 

Miwe we gök önüm şirelerini aşa köp mukdarda içmek zyýanlydyr. Günüň dowamynda şiräniň görnüşine görä, 0,5 stakandan 3 stakana çenli içmek ýeterlikdir. Sagdyn adamlar alma şiresini her gün 1 litre çenli, kädi şiresini bolsa islegiňize görä içibermeli.

Uglewodlara we witaminlere baý miwe şirelerini mineral duzlara baý gök önüm şireleri bilen gezekleşdirmek örän peýdaly.

Şiräni nahardan 30-40 minut öň ýa-da 2-3 sagat soň içmek has dogry hasaplanýar.

Eger-de başarsaňyz şiräniň konserwirlenenini däl-de, şire sykyjy enjamyň ýa-da gyrgyjyň kömegi bilen taýýarlanylanyny ulanyň. Miwe we gök önüm şireleriniň täze sykylyp alnany has peýdalydyr.

Sagdyn adamlar nar şiresine suw garyp içse gowy.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com