Hemmämize mälim bolşy ýaly, 17-18-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Söwda senagat Palatasynyň Sergiler zalynda türkmen önümleriniň sergisi gurnalypdy. TÜRKMENgazet.com internet saýtynyň döredijilik topary hem bu sergiden siziň üçin fotoreportaj taýýarlady.

“Ak gar” dürli görnüşli süýjülikleri öndürýän kärhana.

 

Diýarymyzyň ajaýyp naz-nygmatlary.

 

Dürli görnüşli kökeler.

 

.

Öňdebaryjy zenan telekeçi bilen söhbet.

 

Ter önümler.

 

Çörek önümleri.