Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Sergide — telekeçilik ulgamynyň sepgitleri

12-04-2022 / 5083

Şu gün — 12-nji aprelde paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi öz işine başlady.

Serginiň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiniň deputatlary, ministrliklerdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzda hereket edýän diplomatik gulluklaryň hem-de habar beriş serişdeleriň wekilleri gatnaşdylar.

Şu gezekki sergä ýurdumyzyň hususyýetçileriniň 200-den gowragy öz diwarlyklary bilen gatnaşdy. Sergide döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan kärhanalarda öndürilýän köp görnüşli senagat önümleri mynasyp orun eýeläp, telekeçilik ulgamyna sanly ykdysadyýeti, maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda ýetilen sepgitler aýdyň şöhlelendirilýär. Şeýle-de şu günki sergä köpugurly internet we kompýuter hyzmatlaryny hödürleýän işewürler hem gatnaşýar.

Ertir sergi öz işini dowam eder. Onuň çäklerinde  TSTB-niň dürli ugurlar boýunça «Ýylyň iň gowy telekeçisi» atly bäsleşiginiň jemleri jemleniler.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com