Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
SliderSport we syýahatçylyk

Ronaldu ýene näçe ýyl futbol oýnar?

«Mançester Ýunaýtediň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldunyň ejesi Doloreş Aweýru futbolçynyň geljegi hakda maglumat berdi.

Ol: «Men ondan futboldaky işjeňligi gutarandan soň, emin bolmak isleginiň bardygyny soradym. Ol durmuşdan lezzet almagy isleýändigini aýtdy. Ronaldu 40 ýaşyna çenli oýnar» diýdi.

Üstümizdäki möwsümde Ronaldu APL-da 14 oýna gatnaşyp, 7 gol urdy we 2 goly uzatmagy başardy. Ýatladyp geçeliň, Ronaldu 2025-nji ýylda kyrk ýaşar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu