Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Restoranda robotlar müşderilere hyzmat edýär

 

Soňky döwürde dörän koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Beýik Britaniýanyň tanymal restorany hyzmat ediş ulgamynda robotlary işe girizipdir, ýagny robotlar müşderilere tagamlary eltip berýär. Bu restoranyň eýesi bu meselä tehnologik taýdan çemeleşipdir.

Bu restoranyň ady Robotazia. Ady hem robotlar bilen baglanyşykly bolan bu restoran awgustda açylypdyr. Bu restoranyň müşderileri juda köp bolup, robotlardan daşgary adam zähmetinden hem peýdalanylýar. Restoranyň eýesi geljekde ýene bir restoran açyp, diňe robotlaryň hyzmat etmegini üpjün etmegi maksat edinýär.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com