Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
SliderSport we syýahatçylyk

Pekin Olimpiadasynyň bahasy näçe?

Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň resmi taýdan başlanmagyndan soň, hünärmenler ünsi käbir sanlara gönükdirdiler.

Pekin Olimpiýa oýunlaryny guraýjylar, Olimpiýa oýunlarynyň bahasynyň 3,9 milliard dollardygyny aýtdy. Bu, Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda iň pes sanlaryň biri.

Deňeşdirmek üçin Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň bahasy 28 milliard dollar, Soçide gyşky Olimpiýa oýunlary 22 milliard dollar (Tifosiniň çaklamalaryna görä). 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlary 42 milliard dollar boldy.

Tifosiniň infografikasy:

Olimpiýa oýunlary Hytaýa 10 esse gymmat bolup biler

“Business Insider” -iň habaryna görä, 2022-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlary Hytaýa gurluşyk çykdajylaryny we käbir infrastrukturany goşmak bilen 38,5 milliard dollara barabar bolup biler.

Şeýle hem Hytaý howpsuzlyk çärelerine we daşky gurşaw çykdajylaryna sarp edilen pullary şol çykdajy bölegine goşmady. Olar bilen bu görkeziji has ýokary bolardy.

Hytaý ýene-de käbir çykdajylary “kapitalyň gowulaşmagy” diýip häsiýetlendirdi we olary Olimpiýa oýunlarynyň resmi bahasyna goşmady. 2008-nji ýyldaky oýunlarda “Guşlaryň höwürtgesi” we “Suw kub” basseýni ýaly birnäçe desgalar gyşky Olimpiýa oýunlaryna uýgunlaşdyryldy, ýöne çykdajylaryň sanawyna girizilmedi. Pekinde gurmak üçin 186,6 million dollar sarp eden “Buz lenta typmak arenasynyň” bahasy hem sanawda ýok.

Ine, ýene sanlar we maglumatlar:

Olimpiýa şäherçesi — 3,16 milliard dollar;

Ýantsinde bobsleý, skelet, lyžada typmak we dag lyžasy üçin çykdajylar — 442,9 million dollar;

Täze awtoulag ýollarynyň gurluşygy — 15.02 milliard dollar;

Oýunlara hyzmat etmek üçin metro liniýalary — 773,5 million dollar;

Çjansýakou we Ninyuan howa menzilini bezemek — 256 million dollar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu