Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderSport

Pariž — 2024: açylyş dabara Sena derýasynda geçiriler

17-12-2021 / 5062

Pariž — 2024 Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti bütin dünýäniň ünsüni çekjek täzeligi aýtdy. Oňa görä, guramaçylar oýunlaryň dabaraly açylyşyny stadionda däl-de, açyk howanyň astynda, has dogrusy, Sena derýasynda geçirmegi meýilleşdirýärler.

Meýilnama görä, oýunlara gatnaşyjy döwletler mahsus gaýyklarda derýa boýlap, bellenen 6 kilometrlik aralygy ýüzüp geçerler. Ýöriş aralygynda şäheriň iň göze ýakymly obýektleri ýerleşýär, myhmanlar olary synlamaga mümkinçilik alarlar. Hasaplamalara görä, beýle dabarany 600 müň myhman kenar boýunda arkaýyn tomaşa edip biler.

Bellemek gerek, bu taslama amala aşyrylsa, Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda derýada geçirilen ilkinji dabara bolar.

TürkmenGazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com