Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
SliderTrend we gözellik

Özbek gyzy Aziýanyň gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Özbegistanly Margarita Muhamedjanowa «Face of Asia» atly gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Bäsleşik Günorta Koreýada geçirildi. Pandemiýa zerarly bu ýyl bäsleşik onlaýn görnüşde guraldy.

Bäsleşik üç tapgyrdan ybarat boldy. Aziýanyň ençeme döwletinden gatnaşan ýüzläp gözelleriň içinden finala diňe 3-si gatnaşmaga hukuk gazandy. Olaryň arasyna 25 ýaşly Margarita hem saýlandy.

TürkmenGazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu