Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Owganystana ynsanperwer kömegi iberiler

Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda Owganystan halkyna ynsanperwer kömegini ibermegi tabşyrdy.

Bu barada milli Liderimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýere, daşary işler ministrine R.Meredowa degişli görkezme berdi.

Geçen hepde döwlet Baştutanymyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatda geçen 15-nji sammitinde eden çykyşynda guramanyň agza-döwletlerini owgan halkyna gyssagly ynsanperwerlik kömegini bermäge çagyrypdy.

TürkmenGazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu