Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


ReportažSlider

Nepislik + gözellik

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçirildi. Oňa we baýramçylyk mynasybetli geçirilen Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň «Arşyň nepisligi — türkmen halysy» atly XXII mejlisine gatnaşyjylar bu çäreleriň döwletli döwranymyzda gadymy hem baý mirasymyza uly sarpa goýulýandygyny, milli ykdysadyýetimiziň, hususan-da, söwda toplumynyň, ýeňil senagatyň depginli ösüşlerini görkezýändigini bellediler.

Sergiden pursatlary size hödürleýäris:

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com