Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Habarlar

Multimedia žurnalistikasy boýunça onlaýn-okuw

Aşgabatda multimedia žurnalistikasy boýunça onlaýn-okuw geçirildi.

Üç günlük çärä Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň hem-de Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika fakultetleriniň mugallymlary bilen talyplary gatnaşdylar.

Beýik Britaniýadan halkara bilermeni multimedia tehnologiýalar ulgamynda häzirki zaman ýörelgeleri we multimedia kontentini döretmek üçin gurallary hem hyzmatlary bilen tanyşdyrdy. Okuw, şeýle hem  multimedia  žurnalistikasynda etika we hünär ölçegleriniň, sosial ulgamlarda, kommunikasiýa hem-de multimedia gurallarynda kontenti dolandyrmagyň, şeýle hem mobil žurnalistika ýörelgeleriniň meselelerini beýan etdi.

TÜRKMENgazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com