Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
HabarlarTrend we gözellik

Moda şatlygy Stambulda başlady

«Soho House» moda hepdeligini geçirýär. Stambulda moda hepdeligi 15-nji martda başlandy.

Açylyş dabarasy moda söýüjileri pandemiýadan soňra ilkinji gezek birleşdirdi. Mart aýynyň 18-ine çenli dowam etjek bu görkezilişde moda söýüjiler moda tolgunmasyny başdan geçirerler. Soňky üç möwsümde sanly görnüşde geçirilen moda görkezişleri bu gezek sanly we fiziki taýdan gibrid gurluşda bolar. Bu hepdelige 20-den gowrak dizaýner we belli dizaýner markalary gatnaşýar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu