Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
HabarlarTrend we gözellik

“Meşhur zenanlar” rubrikamyzda bu gün kimler baýram belleýär

Mähriban okyjylar! Size şu gün, ýagny 24-nji martda dünýä inen meşhur zenanlar baradaky maglumatlary hödürleýäris.

Jesika Mişel Çesteýn (şu gün 43 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy we prodýuseri. Feministik mazmundaky keşpleri bilen meşhur bolup, “Altyn globusyň” eýesidir. Time žurnaly ony 2012-nji ýylyň iň täsir ediji 100 adamynyň hataryna goşdy.

Alison Li Hannigan (şu gün 46 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy we telegepleşikleri alyp baryjy.

Haruka Aýasi (şu gün 35 ýaşaýar) – ýapon aktrisasy, modeli we aýdymçysydyr. 2000-nji ýyldan bäri telewideniýäniň we kinonyň meşhur aktrisasy.

Gabriele Sýuzana Kerner (şu gün 60 ýaşaýar) – Nena ady bilen has meşhur bolup, nemes aýdymçysy w kompozitory. Ol 1983-nji ýylda Nena toparynyň wokalistkasy hökmünde aýdym aýdyp, halkara derejesinde meşhurlygy gazandy.

Lara Flin Boýle (şu gün 50 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy we prodýuseri. Ol ABC teleýaýlymynda surata düşürilen Twin Peaks teleserialynda ýerine ýetiren Donna Heýwardyň keşbi bilen has meşhurdyr.

Leýk Sigel Bell (şu gün 41 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy, režisýory, we ssenaristi. Ol birnäçe teleseriallarda surata düşdi.

Maria Walwerde (şu gün 33 ýaşaýar) – ispan aktrisasy

 

Park Bom (şu gün 36 ýaşaýar) – Bom ady bilen has meşhur bolan Günorta Kooreýaly aýdymçydyr. Ol Günorta Koreýanyň 2NE1 gyzlar toparynyň agzasy hökmünde has meşhurdyr. Ol özüniň sazçylyk işine 2006-njy ýylda başlaýar.

 

Mähriban Hudaýgulyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu