Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Kyrk günden soň…

Sen geldiň-de diýdiň: «Aýrylanmyza

bolupdyr kyrk gün.

Ikimizi baglan ähli rişdäni,

Üzgün sen, gyrkgyn».

 

Diýdim: «Bizi baglaýan zat ýok indi

gyrkara».

Kyrk gün mundan ozal durdy ýüregim

çyrpyna.

Aslynda sen geldiň bu gün bilmezden

kyrkyma.

Baky AMANÝAZOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com