Slide
Slide
previous arrow
next arrow


ReportažSlider

Köýtendaga gar ýagdy

31-10-2022 / 5110

Barha golaýlaşyp gelýän ak paslyň ― gyşyň ilkinji gary Köýtendaga ýagdy. Şeýlelikde türkmen topragy ýene bir gezek ak gar bilen didarlaşdy.

Elbetde, oktýabr aýy dowam edýär. Howa birneme salkynlaşan hem bolsa, heniz maýylganlyk höküm sürýär. Bu bolsa oba hojalyk işlerini öz wagtynda tamamlamak üçin amatly mümkinçilikdir. Ýerli ilat Türkmenistanda täze gyşyň ilkinji garynyň Köýtendaga ýagandygyny habar berdi.

Gar dagyň 2400 ― 2500 metr belentliklerinde we ondan ýokarda göründi. Ýöne dag etek obalaryna ygal örän az düşdi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com