Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Koronowirus pandemiýasy 2022-nji ýylda gutarar, eger…

Eger waksina alanlaryň derejesi azyndan 80 göterime ýetse, koronowirus pandemiýasynyň 2022-nji ýylda gutarmagy ahmal. Bu hakda wirusolog Anatoliý Altşteýn aýdyp geçdi.

Öňräk bolsa immunalog, aşa howply infeksiýalar boýunça hünärmen Wladislaw Jemçugow pandemiýanyň 2022-nji ýylda gutarjakdygy hakda interwýu beripdi.

— Men hem bu ýyl pandemiýanyň köküne «palta urarys» diýen pikiriň tarapdary. Elbetde, waksina almak şert bilen. Eger biz sanjymdan peýdalanmasak, ol gijiger — diýip, Altşteýn gürrüň berdi.

Onuň pikirine görä, waksina almagyň derejesini 100 göterime ýetirmek mümkin däl. Ideal warýant — 90 göterim.

«TürkmenGazet». 

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu