Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Kepemeýär derýalaryň suwlary

Kepemeýär derýalaryň suwlary,

Belent-belent daglar olaň gözbaşy.

Daglardanam beýik ýürekden çykýar,

Eneleriň egsilmejek gözýaşy.

                  ***

Bu gözýaşlar köp döküldi ozallar,

Bu garabagyrlar öňdenem kebap.

Indi geliň bir bolgusyz zat üçin

Onuň dökülmegne bolmalyň sebäp.

                ***

Olar ynjasalar aglarlar hökman,

Olar begenseler aglarlar hökman.

Ýagşymy siz, ýamanmy siz, barybir,

Şu ýönekeý hakykaty unutmaň.

                 ***

Güneş dänesi dek bu gözýaşlary,

Bir bolgusyz galmagala satmalyň.

Diňe begenende aglary ýaly,

Olary hemişe aýap saklalyň.

                 ***

Kepemesin derýalaryň suwlary,

Ýykylmasyn beýik-beýik gözbaşy.

Şondan beter aýylganç zat barmykan 

Dökülip gutarsa ene gözýaşy?..

 

 Halyl KULYÝEW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com