4 adamlyk

Taýýarlamak üçin: 20 minut

Gerekli önümler:

4 bölek mozarella peýniri

4 sany pomidor

Ýarym çaý çemçe duz

Ýarym çaý çemçe garaburç

Işdäaçar oty

4 nahar çemçe zeýtunýagy

2 nahar çemçe nar ýa-da limon turşysy

Taýýarlanylyşy:

Pomidorlary arassalaň. Mozarella peýniriniň suwuny aýryp, iri-iri edip dograň.

Pomidorlary we işdäaçar otlaryny hem mozarella peýnirleri ýaly galyň dilimler edip kesiň.

Bir dilim peýnir, bir dilim pomidor edip ýerleşdiriň. Üstüne azajyk duz, garaburç sepişdiriň.

Zeýtunýagy we nar turşusyndan hem akydyň.

               Işdäňiz açyk bolsun!