Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegi

Ikilemeler

Näme etseň, çyndan etgin, taslama,

Uzaga gitmeýär ýalan toslama.

***

Eger-de ýagşylyk isleseň ile,

Küýüňde-köýüňde bolmasyn hile.

***

Bagtyňy zähmetden, derden gözlegin.

Näme ýitirseňem ýerden gözlegin.

***

Eneňe-ataňa bermeseň wepa,

Görjegiň görgi bor, çekjegiň jepa.

***

Başyň aman bolar, gulak goý, akla,

Diliňi dişiňden aňyrda sakla.

***

Söýmek bir zat, nalamagam bir zatdyr,

Gorkmak bir zat, sylamagam bir zatdyr.

***

Ynanmagyn näçe etse-de puşman,

Dönük bir sypdygy ýene bor duşman.

 

 

Awtory: Gurt Näzliýew.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu