“Zynat” tikinçilik öýi köp ýyllardan bäri millilik äheňinde tikilen egin-eşikleri bilen halka hyzmat edýär.

Türkmen gelin-gyzlarynyň gözelligine taý ýokdur.

Millilik bilen döwrebaplyk sazlaşanda ajaýyp keşpler döreýär.

 

 

 

 

 

 

Agzybir işgärler gök lybasa beslenip…

 

Şekilli aýdymdan pursatlar.

Şaý-sepler milli lybaslara gelişdirilip dakylanda juda göze gelimli görünýär.

Moda görkezilişinden pursatlar.

Baýramçylyk konsertlerinden pursatlar.

“Zynat” tikinçilik öýüniň ajaýyp lybaslary.