Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSport

Futzal ýygyndymyz Aziýa kubogy — 2022-niň saýlama tapgyryna gatnaşýar

05-04-2022 / 5017

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Gyrgyzystana ugrady. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Irdenki gatnaw bilen Aşgabatdan Türkmenabada baran ýygyndymyzy gündogar sebitdäki Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýerli wekilleri garşylady. Milli ýygyndymyz bu ýerden Farap gümrük nokady arkaly Özbegistana geçdi. Olar soňra ýaryşyň geçjek ýerine — Gyrgyzystana ugradylar.

Aziýa kubogy — 2022-niň saýlama tapgyrynda «A» toparçada çykyş edýän Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň birinji duşuşygy şu ýylyň 10-njy aprelinde geçirilip, ol Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlar. Ýygyndy toparymyzyň saýlama tapgyryndaky birinji garşydaşy Gyrgyz Respublikasynyň ýygyndysy bolar.

Ýurdumyzyň milli ýygyndysy ikinji oýnunda Eýranyň (11-nji aprel, 16:00), üçünji tapgyryň duşuşygynda bolsa Maldiwleriň (12-nji aprel, 16:00) ýygyndylary bilen duşuşar.

Türkmen futzalçylarynyň ýaryşyň başlanmazyndan bir hepdeden gowrak öň onuň geçiriljek ýerine barmagy türgenleşikleriň netijeliligini artdyrar.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň milli ýygyndysy Merkezi we Günorta sebitde geçiriljek saýlama ýaryşa gatnaşar. Bu sebitde geçiriljek saýlama tapgyra gatnaşýan ýygyndylar toparçalaryň ikisinde bäsleşerler. Saýlama ýaryşlar merkezleşdirilen görnüşde Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde geçiriler.

Her toparçada ilkinji iki orny eýelän ýygyndy şu ýylyň 25-nji sentýabry bilen 20-nji oktýabry aralygynda Kuweýtde geçiriljek Aziýa kubogynyň final tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik alar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com