Ýurdumyzda «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň, şeýle-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň täze binasy gurlup ulanylmaga berildi. 

Fotoreportažy taýýarlan: Arslan MÜLLIKOW.