Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarSport

Fewral aýynyň iň gowy futbolçysy belli boldy

30-03-2022 / 5026

Fewral aýynda Liga 1-de PSG-niň hüjümçisi Kilian Mbappe iň gowy oýunçy diýlip saýlandy.

Geçen aý hüjümçi 4 oýunda çykyş edip, 4 topy derwezeden geçirdi. Ol awgust aýynda hem şeýle netije görkezipdi. Umuman, hüjümçi Fransiýanyň ýokary bölüminde oýnan döwründe 7 gezek bu ada eýe bolupdyr.

Mbappe bu möwsümde Liga-1-de 25 duşuşykda jemi 15 sany gol geçirdi.

Soňky wagtlarda hüjümçiniň «Real»-a geçip biljekdigi barada hem birnäçe habarlar çykypdy, ýöne bu barada heniz resmi taýdan anyk bir maglumat ýok.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com