Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Trend we gözellikŽurnalistiň sahypasy

Dünýä we zenan

Mähriban okyjylar! Size aprel aýynyň 15-ne dünýä inen meşhur zenanlar baradaky maglumatlary hödürleýäris.

Emma Charlotte Duerre Watson (30 ýaşaýar) – iňlis aktrisasy. Ol dünýä boýunça meşhurlygyny blokbasterlerde we garaşsyz filmlerinde ýerine ýetiren keşpleri, şeýle-de aýal-gyzlaryň hukuklary boýunça bitiren işleri bilen gazanýar. Onuň “Harry Poter” filminde ýerine ýetiren Germionanyň keşbini bilmeýänler, megerem, ýok bolsa gerek.

Maisie Williams (23 ýaşaýar) – iňlis akrtisasy. Onuň ilkinji keşbi 2011-nji ýylda surata düşürilen “Game of Thrones” filminde ýerine ýetiren Starkyň keşbi bolup, ol oňa diýseň uly meşhurlyk getirýär.

Emma Thompson (61 ýaşaýar) – iňlis aktrisasy, ssenariýaçy, aktiwist, awtor we komediýaçy. Ol Britaniýanyň iň köp tölenýän aktrisalarynyň biridir.

Alla Borisowna Pugaçýowa (72 ýaşaýar) – Sowet we rus aýdymçysy. Onuň zähmet ýoly 1965-nji ýylda başlanylyp, indi hiç bir konsert bermeýändigine garamazdan, şu  günki güne çenli dowam edýär.

Claudia Cardinale (83 ýaşaýar) – asly tunisli bolan italian aktrisasy. Ol 1960-1970-nji ýyllaryň iň meşhur Ýewropa filmlerinde, şol sanda birnäçe iňlis filmlerinde hem keşpleri ýerine ýetirýär.

Josiane Balasko (71 ýaşaýar) – fransuz aktrisasy, ýazyjy we režissýor. Ol ýedi gezek Cesar Awards baýragyna nominirlenýär we iki gezek ony ýeňmegi başarýar.

Natacha Polony (46 ýaşaýar) – bilim ulgamyna ýöriteleşen fransuz žurnalisti we publisist. 2011-2014-nji ýyllar aralygynda ol France 2 teleşounda işleýär.

Kimberly Dos Ramos De Sousa (29 ýaşaýar) – wenesuel aktrisasy, model, tansçy we aýdymçy. Ol zähmet ýoluna reklamalarda surata düşmekden başlap, Radio Caracas Telvision teleýaýlymynda işläninden soň has uly meşhurlyk gazanýar.

Mandira Bedi (49 ýaşaýar) – hindi aktrisasy, fason dizaýneri, we telegepleşikleri alypbaryjy. Ol meşhurlyk derejesine 1994-nji ýylda surata düşürilen “Shanti” teleserialynda ýerine ýetiren keşbi bilen eýe bolýar.

 

Mähriban Hudaýgulyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu