Slide
Slide
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Döwrüň meselelerine bagyşlandy

14-09-2022 / 5083

          Şu gün — 14-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Içeri işler ministrliginiň, Aşgabat şäheriniň Talyplar saglyk öýüniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

          Duşuşykda ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek, olaryň hukuk bilimlerini artdyrmak, zyýanly endikleriň adamyň saglygyna ýetirýän zyýany baradaky sowatlylygyny ýokarlandyrmak, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, milli däp-dessurlarymyzy berjaý etmek giňden wagyz edildi.
          Maslahatyň ahyrynda wagyz-nesihat duşuşygyna gatnaşyjylar ýaşlaryň milli ruhda terbiýelenmegi babatda uly işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýtdylar.

Şamaral GARAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com