Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Ýazdym…

05-02-2021 / 5017

Galam bilen derdeş bolup gijeler,
Ak kagyz ýüzüne nagş edip ýazdym.
Yşkym hasratlara boýun egen çagy,
Derdiňi derdime bagş edip ýazdym.

Sabrym derýa boldy kenara akyp,
Hyýalda gül ýüzli ýaryma bakyp.
Göwnümiň näzijek taryna kakyp,
Galamy göwnüme batyryp ýazdym.

Baksam her ýan owaz etse durnalar,
Ýyllar geçip pikirlerim durlanar.
Umytsyz tümlükde halys surnugan,
Wysalsyz arzuwa nur bolup ýazdym.

Syra dönen yşkym bolupdyr aýan
Kemsinmesin arzuw öçmesin hyýal,
Wagt bagta ýetsin geçse-de haýal.
Bagtymy wagtyňa bagş edip ýazdym.

Gunça Orazowa,talyp.

 

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com