Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
HabarlarTrend we gözellik

Doglan günüňiz gutly bolsun

Mähribanlar, size 12-nji aprelde dünýä inen meşhur zenanlar baradaky maglumatlary hödürleýäris.

Saoirse Ronan (27 ýaşaýar) – irland we amerikan aktrisasy. Ilkinji nobatda, ol ýetginjeklik döwründen başlap surata düşýän taryhy dramalarda ýerine ýetiren keşpleri bilen meşhurdyr. Ol birnäçe baýraklaryň, şol sanda, “Altyn globus” we Britan kinoakademiýasynyň 5 sany baýragynyň eýesi. Şeýle-de ol 4 gezek “Oskar” baýragyna nominirlenýär.

Claire Catherine Danes (42 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy. Ol 3 sany “Emmi baýragynyň”, 4 sany “Altyn globus” baýragynyň we 2 sany kinoaktýorlaryň Gildiýasynyň eýesidir. 2012-nji ýylda “Time” žurnaly ony dünýäniň iň täsirli 100 adamynyň biri diýip agzady. 2015-nji ýylda bolsa, ol Hollywoodyň şöhrat seýilgähiniň ýyldyzyna mynasyp bolýar.

Shannen Doherty (50 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy, prodýuser we telegepleşikleri alypbaryjy.

Tulsi Gabbard (40 ýaşaýar) – amerikan syýasatçysy we ABŞ-niň Harby ätiýaçlyk gullugynyň işgäri. 2013-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli Gawaýiniň 2-nji kongres etrabynda ABŞ-niň wekili bolup işledi. 2012-nji ýylda kongrese saýlanýar we ol bu ýere saýlanan ilkinji hindidir.

Jennifer Marie Morrison (42 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy, režissýor, we ozalky çaga modeli. Ol esasan “House” we “Once upon a time” filmlerinde ýerine ýetiren keşpleri bilen meşhurdyr.

Brooklyn Decker (34 ýaşaýar) – amerikan modeli we aktrisasy.

Airi Suzuki (27 ýaşaýar) – ýapon aýdymçysy, aktrisa, model we radiogepleşikleri alypbaryjy. 2021-nji ýylda ol “Hello!-yň” agzasy bolýar.

Jessie James Decker (33 ýaşaýar) – amerikan aýdymçysy, kompozitor, telegepleşikleri alypbaryjy we telekeçi.

Christina Moore (48 ýaşaýar) – amerikan aktrisasy, komediýaçy, fason dezaýneri, model we ssenarist. Ol MADtv serialyndaky esasy komediýaçylaryň biri bolupdy.

 

Mähriban Hudaýgulyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu