Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Daşary ýurtly aýdymçylar Türkmenistanda konsert berdiler

29-06-2022 / 5046

28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlary gatnaşdylar.

Baýramçylyk konsertinde ýurdumyzyň meşhur sungat ussatlary bilen birlikde, birnäçe daşary ýurtlardan görnükli aýdymçylar, aýdym-saz toparlary, şol sanda Täjigistan Respublikasyndan Fardaws Hoşimow, Russiýa Federasiýasyndan aýdymçy Mari Kraýmberi, «Artik-Asti» topary, bu ýurduň Tatarystan Respublikasyndan «Jukebox Trio» topary, Tunisden Amani Suissi, Şwesiýadan Doktor Alban, Birleşen Arap Emirliklerinden Balkis, Russiýa Federasiýasyndan hem-de Azerbaýjan Respublikasyndan Emin Agalarow, Türkiýe Respublikasyndan Demet Akalin, ABŞ-dan Aýkon çykyş etdiler.

Türkmen artistleri tarapyndan ýerine ýetirilen «Küştdepdi» tansy baýramçylyk çäresine aýratyn joşgun berdi. Onuň jadylaýjy mukamy hem-de tanslar arkaly ýerine ýetiriliş usuly hiç kimi biparh goýmaýar. Daşary ýurtlaryň ýerine ýetirijileri hem türkmen kärdeşleri bilen birlikde «Küştdepdiniň» akabasyna goşuldylar.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com