Göwün küýsegi

Çopan ýigidiň söýgülisine ýüzlenme

Çopan ýigdi söýýändigiň çyn bolsa,

Ýumurtga bişirýän epgegi-de söý.

Gözel, çydamasaň onuň howruna,

Söýgüňem ejizdir, meger, özüň deý.

 

Çopan ýigdi söýýänligiň çyn bolsa,

Çölüň dyzdan gelýän garynam söý, gyz.

Garaz, çöli durky bilen söýmeseň,

Öň eýesin söýüp bilmersiň, eý, gyz.

Ymarat MEREDOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu