Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Çopan ýigidiň söýgülisine ýüzlenme

Çopan ýigdi söýýändigiň çyn bolsa,

Ýumurtga bişirýän epgegi-de söý.

Gözel, çydamasaň onuň howruna,

Söýgüňem ejizdir, meger, özüň deý.

 

Çopan ýigdi söýýänligiň çyn bolsa,

Çölüň dyzdan gelýän garynam söý, gyz.

Garaz, çöli durky bilen söýmeseň,

Öň eýesin söýüp bilmersiň, eý, gyz.

Ymarat MEREDOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com