Tehnologiýa

 • “Wi-fi” haýal işlese name etmeli?

  Biz bu sorag boýunça birnäçe maslahatlary siziň üçin taýýarladyk. Eger “Wi-Fi” haýal işlese: Ilki bilen, hemmä mälim bolan usul, “Wi-Fi”…

  ...
 • Tehnologiki soraglara jogaplar

  Tehnologiýa güýçli depginde ösýär. Olaryň hemmesi barada öwrenip, tanyşyp ýetişmek hem mümkin däl. Şonuň üçin hem köp soraglar ýüze çykýar.…

  ...
 • Geljegiň mekdepleri

  Häzirki zaman synp otaglary asyrlarboýy dowam edip gelýän däbe görä gurnalan. Şol däbe görä, mugallymlar häzirki günlerde hem synpyň öňünde…

  ...
 • «WhatsApp» onlaýn ýagdaýyny gizlemäge mümkinçilik berýär

  Android üçin «WhatsApp» onlaýn ýagdaýyňyzy aragatnaşyklaryňyzdan gizlemäge mümkinçilik berýär. Häzirlikçe bu funksiýa sosial toruň diňe beta wersiýasynda elýeterlidir. Onuň kömegi…

  ...
 • iPhone 14 sekiz dürli reňkde hödürlener

  «Bloomberg»-iň habaryna görä, «Apple»-iň iPhone 14 seriýasy sekiz reňkde bolar: gyzyl, ak, gara, mawy, goýy gyrmyzy, çal, altyn, açyk gyrmyzy.…

  ...
 • VR äýnegini ýatdan çykaryň!

  Mikro LED displeýi hakyky bolup bilermi? ABŞ-ly bir kompaniýa, VR äýneginiň ýerine ulanyp boljak «akylly» kontakt linzany oýlap tapypdyr. Bu…

  ...
 • Daşky gurşawy goramagyň ugrunda…

  Niderlandlar Patyşalygynyň Eýndhowen Tehnologiýa uniwersitetiniň talyplar topary howadaky kömürturşy gazyny özüne siňdirýän elektrik awtoulagyny oýlap tapdylar. Awtoulagy öndürijiler täze awtoulagyň…

  ...
 • «Nokia»-dan täze simsiz gulaklyklar

  Soňky ýyllarda simsiz gulaklyk bazarynda bäsdeşlik artsa-da, «Nokia» bu bazara täze önüm hödürlemek kararyna geldi. Şeýlelikde, «Nokia» kompaniýasy «WHP-101» atly…

  ...
 • Geljegiň transporty — «Sky Cruise»

  «Sky Cruise» – ýadro energiýasynda uçýan we şol bir wagtyň özünde 5000-e golaý ýolagçyny kabul edip bilýän myhmanhanadyr. Awiasiýa we…

  ...
 • Adobe Photoshop mugt bolar

  1990-njy ýylda ilkinji gezek neşir edilen we şu güne çenli ösen surat redaktirleme programmasy Adobe Photoshop ulanyjylaryny täzelik bilen begendirer.…

  ...
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com