Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Slider

«Burnuň akmagy — «Omikronyň» iň köp ýaýran alamaty»

Bangladeşli lukmanlar burnuň akmagyny — «Omikronyň» iň köp ýaýran alamaty hasap edýärler.

Mundan başga-da, hünärmenleriň pikirine görä, kelleagyry näsaglaryň 68 göteriminde gabat gelipdir, 64  göterim näsag bolsa ýadawlykdan arz edipdir. Şeýle-de, näsaglaryň azyndan 60 göterimi asgyrýar ýa-da damak agrysyndan ejir çekýär.

Koronowirusyň täze görnüşi bilen kesellemek alamatlarynyň köpüsi diýen ýaly möwsümleýin gripe meňzeýär, diýip Bangladeşiň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýanyndaky Döwlet saglygy goraýyş hyzmatlary merkeziniň metbugat sekretary Nazmul Islom gürrüň berýär.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu