Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


SliderTrend we gözellik

Bu ekizleri tanaýarsyňyzmy?

Awle Mari we Lea Rose dünýädäki iň owadan ekizler diýip tanalýar. Los Anželosda ýaşaýan bu ekizler örän tiz wagtda meşhurlyk gazanypdyr. Has takygy, olaryň Instagramda 800.000-den hem köp abunaçysy bar.

Bloggerçilik bilen meşgullanýan Jeki ýagny, ekizleriň ejesi internet sahypalaryna, gyzlarynyň 6 aýlyk pursatyndaky suratlaryny hem ýerleşdiripdir. Häzirki wagtda onuň ekiz gyzjagazlary dünýä belli modelleriň derejesine baryp ýetdi. Birnäçe professional suratçylar bu owadan ekizleri özleri bilen işleşmäge häzirden isleg bildirýändiklerini aýdýarlar.   

Awle Mari we Lea Rose -- dünýädäki iň owadan ekizler

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com