Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


ReportažSlider

Bizde şeýle ýigitler bar…

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň zehinli talyp ýigitleriniň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Bäsleşigiň baş baýragyna Türkmen döwlet binagärlik-­gurluşyk institutynyň 4-nji ýyl talyby Hojadurdyýew Hojadurdy mynasyp boldy.

Bäsleşikden fotosuratlara möhürlenen pursatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com