Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
ReportažSlider

Bizde şeýle ýigitler bar…

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň zehinli talyp ýigitleriniň arasynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Bäsleşigiň baş baýragyna Türkmen döwlet binagärlik-­gurluşyk institutynyň 4-nji ýyl talyby Hojadurdyýew Hojadurdy mynasyp boldy.

Bäsleşikden fotosuratlara möhürlenen pursatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu