Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Sport

Biler bolsaňyz…

 • Ilat sany boýunça Germaniýa Ýewropada ikinji ýerde durýar – 82 million adam.
 • Germaniýanyň birbada dokuz ýurt – Polşa, Awstriýa, Lýuksemburg, şeýle hem Fransiýa, Şweýsariýa, Belgiýa, Daniýa, Gollandiýa we Çehiýa bilen serhetleri bar.
 • Dünýä reýtinginde Germaniýa adam ösüşi indeksinde (ýaşaýyş derejesi, saglyk, bilim we beýleki faktorlar bilen bilelikde) dördünji orunda durýar – öňde diňe Norwegiýa, Awstraliýa we Şweýsariýa bar.
 • 1445-nji ýylda nemes Iogann Gutenberg / Иоганн Гуттенберг/ çaphana stanogy oýlap tapdy. Bu tehnologiýany döredilmegi kitaplary bütin dünýäde çap etmegine ýardam etdi.
 • Bütin dünýäde 105 milliondan gowrak adam nemes dilinde gepleýärler.
 • Germaniýada 30-dan gowrak şiwede bar, olar üç esasy görnüşe bölünýär –ýokary nemes, pes nemes we orta nemes. Tapawut şeýle bir uludyr welin, günortadaky nemesler demirgazykdaky nemeslere düşünip bilmeýärler.
 • Bu ýurtdaky taksi sürüjileriniň köpüsi “Mersedes” awtoulaglaryny sürýär.
 • Dünýäniň iň dar köçesi Germaniýanyň ,,Ройтлинген” şäherinde ýerleşýär. Ini bary-ýogy 31 santimetr, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi.
 • “Fanta” içgisi 1940-njy ýylda Germaniýada tötänleýin ýüze çykdy.
 • Germaniýada 400 töweregi haýwanat bagy bar, Germaniýada iň ulusy Berlin haýwanat bagydyr.
 • Germaniýadaky ähli awtoulag ýollarynyň 65% -inde tizlik çäkleri ýok.
 • “Adidas” we “Puma” Germaniýada doglan Dassler doganlar tarapyndan esaslandyryldy.

 

Taýýarlan: Göwher MERDANOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com