Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
ReportažSlider

Bedewleriň kişňemesi — bagtyň owazy (fotogalereýa)

Balkan welaýatynda geçirilen Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çärelerden söz açýan fotosuratlary dykgatyňyza hödürleýäris.  

Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu