Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
ReportažSlider

Bahar. Gözellik. Tebigat. Sungat. (fotogalereýa)

«Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy»

Söwda-senagat edarasynda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp «Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy» atly halkara maslahatyň we serginiň öz işine başlandygy hakda habar beripdik. Sergi 8-nji marta çenli dowam eder.

Müň sözde diýip bolmajak zady ýekeje suratda aňladyp bolýar diýýärler. Biz hem fotosuratlara möhürlenen sergi gözelliklerini dykgatyňyza ýetirýäris.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu